• Дни и часы приема граждан руководством Национального Банка.

  • Серджиу Чокля, Президент Национального банка

    Первый понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 606;

  • Ион Стурзу, Вице-президент Национального банка

    Четвертый понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 607.

Пожалуйста, внимательно прочитайте требования о приеме и рассмотрение петиции в адрес Национального банка

Подробнее

 

Main navigation BNM

Статистика международных счетов

La 30 noiembrie 2017, activele oficiale de rezervă au constituit 2,726.06 mil. dolari SUA, în creștere cu 29.23 mil. dolari SUA în comparație cu 31 octombrie 2017, când acestea au însumat 2,696.83 mil. dolari SUA.

Официальные резервные активы на 30 ноября 2017 года исчислялись на уровне 2,726.06 млн. долларов США, на 29.23 млн. долларов США больше по сравнению с 31 октября 2017, когда они составляли 2,696.83 млн. долларов США.

Conturile internaţionale ale Republicii Moldova includ balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională și datoria externă brută, a căror elaborare este o funcţie de bază a Băncii Naţionale a Moldovei (conform Legii  nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 „Cu privire la Banca Naţională a Moldovei”).

In October 2017, the total amount of net money transfers from abroad made in favour of individuals via licensed banks of the Republic of Moldova amounted to US$ 116.13 million (increasing by 19.0% as against October 2016).

В октябре 2017 г. чистый объём банковских переводов денежных средств из-за границы в пользу физических лиц Республики Молдова составил 116.13 млн. долларов США (увеличившись на 19.0% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года).

În luna octombrie 2017, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 116.13 mil. USD (în creștere cu 19.0 la sută comparativ cu octombrie 2016).

Официальные резервные активы на 31 октября 2017 года исчислялись на уровне 2,696.83 млн. долларов США, на 67.42 млн. долларов США больше по сравнению с 29 сентября 2017, когда они составляли 2,629.41 млн. долларов США.

La 31 octombrie 2017, activele oficiale de rezervă au constituit 2,696.83 mil. dolari SUA, în creștere cu 67.42 mil. dolari SUA în comparație cu 29 septembrie 2017, când acestea au însumat 2,629.41  mil. dolari SUA.

In the third quarter of 2017, the total amount of money transfers from abroad made in favour of individuals of the Republic of Moldova amounted to USD 320.52 million. 

В третьем квартале 2017 года общий объём банковских переводов денежных средств из-за границы физическим лицам Республики Молдова составил 320.52 млн. долл. США.

Страницы