• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Conform datelor finale, în anul 2016, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 285.58 mil. USD, în descreștere cu 38.9 la sută față de anul 2015. Contul de capital a consemnat un sold negativ de 20.79 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 214.56 mil. USD.

În perioada ianuarie-iunie 2017, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 307.22 mil. USD (din care 187.17 mil. USD în trimestrul II 2017), în creștere cu 77.8 la sută față de cel consemnat în ianuarie-iunie 2016. Contul de capital a consemnat un sold negativ de 13.16 mil. USD (din care 6.47 mil. USD în trimestrul II), iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 162.76 mil. USD (111.48 mil. USD în trimestrul II).

În trimestrul I 2017, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 112.77 mil. USD (deteriorându-se cu 41.5 la sută față de cel consemnat în trimestrul I 2016), contul de capital a înregistrat un sold negativ de 11.99 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 59.65 mil. USD.

În anul 2016 soldul contului curent al balanței de plăți a R. Moldova a înregistrat un deficit de 276.58 mil. USD (în scădere cu 33.3 la sută față de anul 2015), contul de capital a înregistrat un sold negativ de 46.71 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de 289.99 mil. USD.

În trimestrul III 2016 soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 97.16 mil. USD (în scădere cu 17.0 la sută față de trimestrul III 2015), contul de capital a înregistrat un sold negativ de 17.42 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de 68.93 mil. USD.

În anul 2015 soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 414.84 mil. USD (în scădere cu 27.1 la sută față de 2014), excedentul contului de capital a constituit 22.88 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de 443.72 mil. USD.

În trimestrul II 2016 soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 92.21 mil. USD (în scădere cu 27.4 la sută față de aprilie-iunie 2015), contul de capital a înregistrat un sold negativ de 11.76 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de 49.56 mil. USD.

În trimestrul I 2016 soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 104.67 mil. USD (în scădere cu 26.5 la sută față de ianuarie-martie 2015), contul de capital a înregistrat un sold negativ de 11.12 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de 69.88 mil. USD.

Conform datelor provizorii, în anul 2015 soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 464.24 mil. USD (în scădere cu 17.7 la sută față de 2014), contul de capital a înregistrat un excedent de 22.83 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de 473.18 mil. USD.

Soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova în primele nouă luni ale anului 2015 a înregistrat un deficit de 371.18 mil. USD. Excedentul contului de capital a constituit 18.06 mil. USD. Contul financiar s-a soldat cu intrări nete în valoare de 431.57 mil. USD.

Soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova în anul 2014 a înregistrat un deficit de 564.35 mil. USD. Contul de capital  a înregistrat în anul 2014 un sold pozitiv de 94.54 mil. USD. Contul financiar s-a soldat cu intrări nete în sumă de 563.66 mil. USD.

Soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova în primul semestru al anului 2015 a înregistrat un deficit de 253.84 mil. USD.  În contul de capital, balanţa transferurilor de capital a înregistrat un sold negativ nesemnificativ de 7.88 mil. USD. Contul financiar s-a soldat cu intrări nete în sumă de 316.10 mil. USD.

Soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova în primul trimestru al anului 2015 a înregistrat un deficit de 154.06 mil. USD. Contul de capital, balanţa transferurilor de capital a înregistrat un sold negativ nesemnificativ de 4.52 mil. USD. Contul financiar s-a soldat cu intrări nete de 201.00 mil. USD.

Contul curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova în anul 2014 a înregistrat un deficit de 639.15 mil. USD. Contul de capital a înregistrat un excedent de 131.90 mil. USD. Contul financiar s-a soldat cu intrări de 581.27 mil. USD.

În trimestrul III, 2014 contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit în valoare de 49.91 mil. USD. Contul de capital s-a soldat cu ieşiri nete de 16.01 mil. USD.

În trimestrul II, 2014 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit în valoare de 18.68  mil. USD. Contul de capital şi financiar a atins valoarea de 62.94 mil. USD.

Începând cu trimestrul I, 2014, a fost acceptat standardul metodologic internaţional privind elaborarea balanţei de plăţi ce se bazează pe recomandările Manualului FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (MBP6).

În trimestrul I, 2014 contul curent al balanţei de plăţi a insumat 95.34 mil. USD, diminuându-se cu 17,4 la sută. Сontul de capital şi financiar - 137.50 mil. USD, majorându-se cu 6.9 la suta.

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat în anul 2013 un deficit de 398.59 mil. USD. Contul de capital s-a soldat cu ieşiri nete în sumă de 35.47 mil. USD. Excedentul contului financiar a constituit 365.79 mil. USD

În anul 2013, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 384.67 mil. USD, în scădere cu 22.3 la sută faţă de anul precedent. Contul de capital şi financiar al balanţei de plăţi a înregistrat în anul 2013 un excedent de 296.20 mil. USD, cu 29.5 la sută mai mic comparativ cu anul 2012.

Vezi mai mult