• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.01.2018

Post vacant: Expert principal pe perioadă determinată, Direcţia supravegherea pe teren, Departamentul supraveghere bancară

Anunț repetat

 

Cerințe minime obligatorii

1) Studii şi experienţă

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul economic/financiar-bancar/auditului/ contabilității – obligatoriu;
 • Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova
 • Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
 • Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office

2) Competenţe comportamentale

 • Orientare către performanță;
 • Comunicare eficientă;
 • Cooperare;
 • Integritate organizațională;
 • Gândire conceptuală..

 

Principalele atribuții

 1. Efectuează controale complexe şi tematice pe teren a activităţii băncilor legate cu supravegherea bancară şi înaintează propuneri conform rezultatelor controalelor;
 2. Analizează rezultatele controalelor şi propune măsurile de înlăturare a neajunsurilor constatate;
 3. Pregăteşte şi prezintă pentru examinare Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei rapoarte privind controalele efectuate la bănci și la unitățile de schimb valutar;
 4. Participă în cadrul controalelor ca şef al echipei de control la băncile mari sau problematice, etc.

 

Recomandăm să consultați bibliografia propusă înainte de a aplica la cuncors.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995;
 3. Legea Societăților pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997;
 4. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;
 5. Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin HCA al BNM nr. 269 din 17.10.2001;
 6. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997;
 7. Regulamentul privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobat prin HCA al BNM nr. 172 din 04.08.2011;
 8. Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP).

 

Termen-limită extins:

- 26 ianuarie 2018.

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.
 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și