• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.11.2017

Proiectul HCE al BNM pentru modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

27.11.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 27 noiembrie 2017, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.

Scopul proiectului este corelarea prevederilor ce vizează raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova cu Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licențiate din Republica Moldova. Elaborarea proiectului este condiționată de modificările și completările operate la Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova și de necesitatea elucidării problemelor apărute la întocmirea de către bănci a rapoartelor.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice includ eficientizarea cadrului legal care va reglementa procesul de întocmire și prezentare la BNM de către băncile licențiate din Republica Moldova a raportului privind volumul operațiunilor de casă, a raportului privind ratele dobânzilor aferente creditelor noi și depozitelor noi, precum și a raportului privind ratele dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la 8 decembrie 2017 pe adresa electronică: dsmf.drs@bnm.md sau pe adresa poștală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei.

 

          Proiect:

         _____DOC       _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

 

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (proiect) a fost elaborat în corespundere cu art. 11 alin. (1) și 27 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare,  art. 37 alin. (1) din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldovei, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare.

Elaborarea proiectului este condiționată de modificările și completările operate la Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova și de necesitatea  elucidării unor probleme privind întocmirea de către bănci a rapoartelor supuse modificărilor conform prezentului proiect.

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobate prin HCA al BNM nr. 256 din 17 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 203-205, art.1805), a fost completată cu prevederi privind revocarea operațiunilor de schimb valutar.

Modificarea Instrucțiunii privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.441- 451, art.2132), presupune ajustarea cadrului normativ cu  Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, prin introducerea în rapoarte a conturilor 2239 și 2333. Totodată, instrucțiunea a fost completată cu descrierea mai detaliată a creditelor acordate în lei moldovenești, ale căror solduri, conform condițiilor stabilite în contractul de credit, se modifică în funcție de evoluția cursului leului moldovenesc față de valuta la care se atașează. Prin urmare, în rapoarte creditele respective sunt separate de  creditele acordate în moneda națională și în valută. Această prevedere a fost determinată  de revizuirea metodologiei privind statistica monetară conform Ghidului de compilare a datelor pentru statistica monetară și financiară MGFSM a. 2016 (variantă publicată în proiect).

Astfel, aprobarea proiectului hotărârii va conduce la eficientizarea cadrului legal care reglementează procesul de întocmire și prezentare la BNM de către băncile licențiate din Republica Moldova a raportului privind ratele dobânzilor aferente creditelor noi și depozitelor noi, a raportului privind ratele dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor, precum și a raportului privind volumul operațiunilor de casă.

Logare prin rețelele de socializare