• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.01.2018

Post vacant: Șef de direcţie, Direcţia administrarea patrimoniului și servicii sociale, Departamentul securitate și administrare

Anunț repetat.

 

Atribuțiile direcției:

 • Organizarea exploatării şi menţinerii în stare de funcţionare a obiectelor, utilajului şi comunicaţiilor inginereşti ale BNM precum și gestionează activitatea Direcţiei administrarea patrimoniului și servicii sociale.

 

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul ingineriei în construcții/urbanism/arhitectură, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experienţă în domeniul exploatării edificiilor de minim 3 ani;
 • Cunoştinţe privind exploatarea edificiilor şi tehnicii;
 • Cunostinte si abilitati in domeniul managementului proiectelor.
 • Cunoştinţe în domeniul economiei, administrării şi achiziţiilor.
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel avansat şi cunoaşterea cel puțin mediu a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române;
 • Competențe: Excelente capacităţi organizatorice, de comunicare şi negociere, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
 • Alte abilități și atitudini: Orientare spre rezultat pozitiv, rezistenţă la efort şi stres. 

 

Principalele atribuții:

 1. Organizarea şi coordonarea elaborării proiectelor pentru lucrările de construcţie, reconstrucţie, extindere şi reparaţie, supravegherea executării serviciilor și lucrărilor;
 2. Planificarea şi ținerea la control a executării lucrărilor în domeniul construcţiei, reconstrucţiei şi reparaţiei obiectivelor BNM.;
 3. Organizarea, elaborarea și verificarea devizelor de cheltuieli pentru bunuri, lucrări și servicii;
 4. Elaborarea contractelor ce țin de achiziția bunurilor, serviciilor și lucrărilor ce țin de  competența direcției;
 5. Elaborarea actelor normative interne ce țin de activitatea direcției  ( regulamente, instrucțiuni s.a.)
 6. Organizarea și dirijarea activității a angajaților Direcției în scopul îndeplinirii obiectivelor și sarcinilor trasate.

 

Termen-limită:

- 25 ianuarie 2018.

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și