• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
10.01.2018

Post vacant: Expert principal, Secţia supravegherea şi monitorizarea sistemelor şi instrumentelor de plată, Direcţia supravegherea sistemelor de plăţi, Departamentul sisteme de plăți

Anunț repetat

 

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic și/sau tehnologiilor informaționale cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Studii de master pentru absolvenții sistemului Bologna;
 • Experiență de minim doi ani în domeniul financiar - economic şi/sau tehnologiilor informaţionale;
 • Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 • Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;
 • Alte abilități și atitudini:
  -   candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise;
  -   abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
  -   atitudine pozitivă, constructivă.

 

Principalele atribuții:

 1. Elaborarea şi actualizarea cadrului normativ, procedurilor interne cu privire la supravegherea sistemelor de plăţi şi de decontări;
 2. Colectarea şi analiza informaţiilor cu privire la sistemele de plăţi şi de decontări supravegheate şi a datelor din rapoartele statistice prezentate către BNM;
 3. Elaborarea rapoartelor cu privire la rezultatele supravegherii sistemelor de plăţi şi de decontări;
 4. Participarea la evaluarea periodică a conformării sistemelor de plăţi şi de decontări supravegheate de BNM;
 5. Examinarea şi studierea actelor normative, legislative în vigoare în domeniul sistemului de plăţi şi a altor documente de specialitate;
 6. Participarea la cooperarea cu organismele internaţionale specializate în domeniul sistemelor de plăţi.

 

Termen-limită extins:

- 9 februarie 2018.

 

Recomandăm studierea bibliografiei înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografie recomandată

(disponibilă pe pagina web a BNM)

 • Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
 • Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 157 din 1.08.2013;
 • Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 157 din 1.08.2013;
 • Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 204 din 15.10.2010;
 • Regulamentul cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.154 din 28.06.2007;
 • Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.53 din 02.03.2006.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Candidaţii selectaţi de BNM vor fi invitaţi pentru participare la probele scrisă şi verbală, care vor include, în principal, subiecte din domeniul activităţii bancare, dreptului administrativ, civil, corporativ.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și