• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.01.2018

Post vacant: Expert principal, Direcția gestionare și dezvoltarea procesului de raportare, Departamentul raportări și statistică (perioadă determinată)

Anunț repetat

 

Obiectivele postului:

 • Examinarea solicitărilor aferente procesului de notificare a angajamentelor externe la BNM și înregistrarea datelor aferente angajamentelor notificate în sistemul informațional specializat.

 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul finanțelor/ economic/ juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Cunoașterea legislației bancare, în special Legea privind reglementarea valutară (nr. 62 din 21 martie 2008), Instrucțiunea privind angajamentele externe, aprobată prin HCA al BNM nr. 185 din 13 iulie 2006;
 3. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word și Excel;
 4. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și a limbii engleze – vorbire fluentă;
 5. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 6. Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

 

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Experiență specifică în domeniul financiar/ bancar/ juridic (în special în domeniul de creditare);
 • Cunoaștere unor limbi moderne (altele decât engleza).

 

Principalele atribuții

 1. examinare solicitărilor de notificare a angajamentelor externe, parvenite din partea rezidenților responsabili de notificare;
 2. introducerea în DMFAS a notificațiilor luate la evidență de BNM;
 3. procesarea și introducerea în DMFAS a rapoartelor periodice aferente notificațiilor eliberate de BNM
 4. acordarea suportului necesar rezidenților responsabili de notificare/raportare, precum și prestatorilor de servicii de plată, în procesul de notificare și raportare aferent angajamentelor externe private;
 5. alte activități aferente procesului de notificare/raportare și gestiune a aplicației DMFAS și aplicației privind notificarea și raportarea electronică.

 

Termenul-limită:

- 5 februarie 2018.

 

Recomandăm studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie recomandată:

 1. Lege cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-...);
 2. Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (http://bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-regle...);
 3. Instrucțiunea privind angajamentele externe, aprobată prin HCA al BNM nr.185 din 13.07.2006 (http://bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-angajamentele-externe-apr...).

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și