• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.11.2017

Post vacant: Expert principal, Direcția gestionare și dezvoltarea procesului de raportare, Departamentul raportări și statistică

Anunț repetat

 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul economic/statisticii/tehnologiilor informaționale, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Experiență în domeniul statistic sau tehnologiilor informaționale cel puțin 1 an;
 3. Cunoașterea legislației bancare, în special a cadrului normativ în vigoare aplicabil procesului de raportare către BNM;
 4. Cunoașterea calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word și Excel;
 5. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române – fluent, și limbii engleze la nivel – citire și înțelegere, în special nivel tehnic (manuale utilizator);
 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 7. Abilități de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru.

 

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Cunoașterea standardului XBRL (specificații, taxonomii, etc) sau a limbajului XML.

 

Principalele atribuții

 1. Participarea la implementarea/ajustarea modelelor de date bazate pe standardul XBRL, în baza actelor normative ale BNM;
 2. Conlucrarea cu subdiviziunile BNM în procesul de elaborarea a rapoartelor de ieșire în cadrul aplicațiilor SIRBNM;
 3. Acordarea suportului necesar utilizatorilor interni, aferent utilizării aplicațiilor SIRBNM;
 4. Acordarea suportului necesar utilizatorilor entităților raportoare în procesul de raportare către BNM.

 

Termenul-limită extins:

- 6 decembrie 2017.

 

Recomandăm studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie recomandată:

 1. Lege cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995
 2. Instrucțiune privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCA al BNM nr. 132 din 17.07.2008
 3. [opțional] https://www.eba.europa.eu/documents/10180/632822/EBA+Architecture+for+XB..."

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și