• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.10.2017

Post vacant: Expert principal în Direcţia audit tehnologii informaţionale, Departamentul audit intern

Anunț repetat 

 

Cerințe minime față de candidaţi:

 1. Studii superioare în domeniul Tehnologiilor Informaționale (TI), cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Experienţă în domeniul TI de cel puțin 3 ani;
 3. Cunoştinţe în domeniul auditului TI, securității informaționale;
 4. Cunoştinţe avansate de utilizare a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 5. Cunoaşterea limbii române (fluent) și engleză la nivel tehnic;
 6. Competențe comportamentale: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 7. Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru.

 

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Experienţă specifică în domeniul auditului TI;
 2. Cunoașterea standardelor naționale și/sau internaționale în domeniul securității informației, managementul proiectelor, managementul riscurilor;
 3. Cunoașterea bunelor practici în domeniul TI.

 

Principalele atribuții ale expertului principal:

 1. Desfășurarea activităților de audit intern ce ține de utilizarea, menținerea și gestionarea resurselor informaționale în cadrul BNM;
 2. Evaluarea nivelului de corespundere a sistemului informaţional al BNM necesităţilor proceselor de activitate ale BNM, obiectivelor strategice şi tactice ale BNM;
 3. Evaluarea nivelului de asigurare a confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii informaţiei în cadrul proceselor de activitate ale BNM;
 4. Evaluarea suficienţei, eficienţei şi eficacităţii sistemelor de control intern ce implică tehnologiile informaţionale;
 5. Elaborarea rapoartelor de audit şi formularea recomandărilor privind măsurile ce e necesar a fi întreprinse în scopul îmbunătăţirii controlului asupra riscurilor identificate;
 6. Monitorizarea procesului de implementare a recomandărilor de audit.

 

Termen-limită extins:

- 20 noiembrie 2017.

 

Recomandăm studierea bibliografiei recomandate înainte de a înscriere la concurs:

Bibliografia recomandată:

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din  08.07.2011;
 • Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal nr. 1123 din  14.12.2010;
 • Standarde de audit intern IIA (Institutul Auditorilor Interni);
 • Securitatea sistemelor informatice - ISACA, ISO (27001, 27002,etc.);
 • Managementul proceselor TI - Cobit;
 • Managementul Serviciilor TI - ITIL;
 • Managementul proiectelor - PMBOK, Prince2;
 • altă bibliografie aferentă domeniului TI.

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și