• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.01.2018

Post vacant: Expert principal, Direcția achiziții și management contracte

Anunț repetat

 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul economic-financiar cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Experienţă de minim 2 ani în domeniul financiar-bancar sau administrație și management;
 3. Cunoştinţe solide în domeniul achizițiilor publice;
 4. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel avansat şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel;
 5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 6. Să cunoască legislația în vigoare a Republicii Moldova aferentă ariei de activitate a DMC;
 7. Competențe: în limita prevederilor legale și cadrului normativ intern.

Alte abilități și atitudini: Auto organizatorice, auto motivare, de a activa eficient în echipă, gândire logică, tact și pricepere, perseverență, orientare spre rezultate, rezistență la efort și stres, comunicare verbală și în scris, putere de convingere, adaptarea la situații noi, la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate, utilizarea rațională și eficientă a timpului de muncă, în funcție de priorități, disciplină, responsabilitate, cooperare, credibilitate, integritate, imparțialitate.

 

Cerințe suplimentare:

( vor constitui un avantaj )

 • Experienţă specifică în achizițiilor publice.

 

Principalele atribuții

 • Implementează și dezvoltă cadrul normativ de gestiune a activităților privind achizițiile publice în BNM, managementul și monitorizarea contractelor de achiziție.
 • Organizează și derulează procedurile de achiziție în BNM, astfel încît activitatea DAMC să fie orientată spre rezultate și preponderent, achizițiile derulate și finalizate să nu atragă după sine contestații.
 • Gestionează și monitorizează toate etapele procesului de realizare a contractului de achiziție repartizate, realizării Planului anual de achiziții pe BNM.
 • Elaborează în proiect planurile/rapoartele trimestriale de activitate, alte planuri/rapoarte de competența DAMC.
 • Se informează continuu asupra promoțiilor acordate de furnizori/producători ai bunurilor stabilite pentru achiziție (discont-uri, bonusuri etc.).
 • Participă la elaborarea și analiza altor doicumente ce țin de activitatea DAMC.
 • Studiază continuu noile apariții ale legislației naționale în domeniul achizițiilor publice, directivele UE în domeniu, bunele practici de gestiune și optimizare a proceselor derulate.

 

Termen-limită extins:

- 10 februarie 2018.

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Recomandăm să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XII din 21.07.1995;
 2. Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
 3. Actele normative în vigoare în domeniul achizițiilor publice, aprobate prin Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și