• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.01.2018

Post vacant: Expert consultant, Direcţia administrarea patrimoniului și servicii sociale, Departamentul securitate și administrare

Anunț repetat

 

Atribuțiile direcției:

 • Organizarea exploatării şi menţinerii în stare de funcţionare a obiectelor, utilajului şi comunicaţiilor inginereşti ale BNM.

 

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul ingineriei în construcții/arhitectură, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experienţă în domeniul construcțiilor, exploatării sistemelor de alimentare cu caldură, apă și gaze de minim 3 ani;
 • Cunoştinţe în domeniul construcţiei, energeticii;
 • Cunoştinţe privind proiectele şi schemele în domeniul exploatării edificiilor, sistemelor de alimentare cu energie electrică, termică, apă, canalizare, ventilare;
 • Cunoaşterea actelor normative bancare, în domeniul achiziţiilor publice;
 • Cunoştinţe de operare a programelor computerizate: Word, Excel, Internet, Intranet,normativelor (WinСмета 2000);
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii de stat;
 • Competențe comportamentale: Organizatorice, de comunicare şi negociere, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
 • Alte abilități și atitudini: Orientare spre rezultat, rezistenţă la efort şi stres. 

 

Principalele atribuții:

 1. Elaborarea contractelor ce țin de achiziția bunurilor, serviciilor și lucrărilor de domeniu;
 2. Deservirea, menţinerea, modernizarea, reparaţia, lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie, reţelelor și utilajului sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare, reţelelor şi utilajului pentru aprovizionare cu energie termică, instalaţiilor de gaze şi a utilajului cazangeriei, sistemului de ventilare, aparatelor autonome pentru
 3. condiţionare a aerului, staţiei electrice diesel, ascensoarelor,mobilierului, imobilului;
 4. Supravegherea executării lucrărilor de construcţie, reconstrucţie şi reparaţie, serviciilor de deservire, primirea lor in exploatare;
 5. Elaborarea planului de aprovizionare cu materiale necesare, precum şi piese pentru reparaţia utilajului de care răspunde direcția şi întreprinde măsuri privind realizarea acestuia;
 6. Elaborarea devizelor de cheltuieli aferente lucrărilor şi serviciilor întocmite conform normativelor (WinСмета 2000) care se prezintă în cadrul procedurilor de achiziție.

 

Termen-limită extins:

- 29 ianuarie 2018.

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și