• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.01.2018

Post vacant: Economist principal pe perioadă determinată, Secţiia analiză monetară şi sectorului public, Direcția analize și prognoze macroeconomice, Departamentul Politică Monetară

Anunț repetat

 

Obiectivele postului:

 • Realizarea analizelor și a prognozelor macroeconomice și sectoriale, identificarea și analiza riscurilor la adresa inflației, elaborarea documentelor, rapoartelor de politică monetară și efectuarea cercetărilor și studiilor ce țin de competența Direcției;
 • Gestionarea datelor statistice, dezvoltarea și menținerea instrumentarului de analiză și prognoză aferent activității Direcției.

 

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii universitare în domeniul economic, finanțe-bănci sau matematici aplicative cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Cunoștințe aprofundate în domeniile: Teoria economică, teoria statistică, statistica social-economică, econometrie, inclusiv:
  - Conceptele macroeconomice de bază (inclusiv PIB, PNB, inflație, ciclu de afaceri, mecanisme ale fluctuațiilor economice, politici macroeconomice, interdependențe și identități macroeconomice de bază, sistemul conturilor naționale, indicii de prețuri, cererea agregată, oferta agregată, piața muncii, sectorul public, balanța de plăți, cursul de schimb, piața financiară și de capital) și relațiile acestora față echilibrul și dezechilibrul macroeconomic;
  - Conceptele monetare (inclusiv monedă, credit, instituție financiară, politică monetară, sistemul monetar, cererea și oferta de monedă, sistemul financiar, bancă centrală, sistemul de plăți, piața monetară, teoria monetară, instrumente financiare și monetare, mecanismul de transmitere a politicii monetare, statistica monetară și financiară);
  - Modelarea economică (inclusiv specificarea, testarea, simularea și prognozarea în baza de modele economice, precum ar fi modele liniare, modele simultane cu mai multe ecuații, VAR, VECM, tehnici bayessiene; identificarea și eliminarea corelației în serie, a multicolinearității și heteroschedasticității din modele);
  - Conceptele statistice (inclusiv proprietățile necesare ale estimatorilor statistici; tipologia distribuțiilor probabilistice; corelație; coeficient de corelație; varianță; covarianță; tipologia mediilor; metodele de netezire, extrapolare, filtrare, ajustare sezonieră și de conversie a frecvenței a seriilor de timp; cointegrarea seriilor de timp; componentele seriilor de timp; funcția de auto-corelare și de auto-corelare parțială; staționaritatea seriilor de timp);
 • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word și Power Point, și a aplicațiilor de calcul numeric si analiză statistică (inclusiv Matlab, Eviews, Demetra, Microsoft Excel);
 • Cunoștințe a cadrului normativ în domeniul economic (în special cel cu implicații asupra politicii monetare);
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 • Competențe: Integritate, responsabilitate, profesionalism, orientare către rezultate, lucru în echipă, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 • Alte abilități și atitudini: abilități de analiză și cercetare; comunicare verbală și în scris eficientă.

 

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Experiența în domeniul financiar-bancar a analizei și prognozei macroeconomice prezintă un avantaj.
 • Cunoașterea a următoarelor domenii: financiar-bancar, matematica aplicată în economie, conturi internaționale;

 

Principalele atribuții:

 1. Dezvoltă instrumentarul (inclusiv modele economice) de prognoză macroeconomică și sectorială; - Elaborează instrumentarul de prognoză specific postului; - Întreține instrumentarul de prognoză specific postului; - Perfecționează instrumentarul de prognoză specific postului.
 2. Elaborează analiza și prognoza macroeconomică și sectorială specifică postului;
 3. Identifică și analizează riscurile la adresa inflației;
 4. Ajustează și actualizează prognoza conform cerințelor stabilite;
 5. Elaborează compartimentele respective pentru documentele de politică monetară și rapoartele întocmite conform Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 6. Prezintă compartimentele respective din documentele de politică monetară;
 7. Elaborează și examinează documente, acte normative și metodologice, în limita competenței postului deținut;
 8. Elaborează sau participă la elaborarea cercetărilor, studiilor, analizelor ce țin de competența postului deținut;
 9. Colectează și prelucrează informația necesară pentru efectuarea analizelor, prognozelor și studiilor ce țin de competența postului deținut;
 10. Asigură gestionarea și menținerea bazei informaționale deținute conform cerințelor stabilite;

 

Termen-limită extins:

 • 12 februarie 2018.

 

Recomandăm studierea bibliografiei recomandate înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografia recomandată:

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu;
 • Rapoartele asupra inflației;
 • Manuale de teorie economică, macroeconomie, statistică, econometrie, monedă și credit.

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau depuneți CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Prioritate se va acorda persoanelor cu studii postuniversitare.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și