• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.11.2017

Post vacant: Economist principal, Secția prognoze pe termen mediu, Direcția analize și prognoze macroeconomice, Departamentul politică monetară

Anunț repetat 

 

Atribuția de bază a secției:

 • Elaborarea prognozei pe termen mediu a inflației.

 

Obiectivele postului:

 • Elaborarea prognozei pe termen mediu a inflației și elaborarea analizei și prognozei mediului extern.

 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în economie cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Experiență de minim 1 an în domeniul analizei și prognozei macroeconomice;
 3. Cunoștințe în:
  3.1.Teoria economică, teoria statistică, statistica social-economică, econometrie, inclusiv:
    - Conceptele macroeconomice de bază (inclusiv PIB, PNB, inflație, ciclu de afaceri, mecanisme ale fluctuațiilor economice, politici macroeconomice, interdependențe și identități macroeconomice de bază, sistemul conturilor naționale, indicii de prețuri, cererea agregată, oferta agregată, piața muncii, sectorul public, balanța de plăți, cursul de schimb, piața financiară și de capital, etc.) și relațiile acestora față echilibrul și dezechilibrul macroeconomic;
    - Conceptele monetare (inclusiv monedă, credit, instituție financiară, politică monetară, sistemul monetar, cererea și oferta de monedă, sistemul financiar, bancă centrală, sistemul de plăți, piața monetară, teoria monetară, instrumente financiare și monetare, mecanism de transmitere a politicii monetare, statistica monetară și financiară, etc.);
    - Modelarea economică (inclusiv specificarea, testarea, simularea și prognozarea în baza de modele economice, precum ar fi modele liniare, modele simultane cu mai multe ecuații, VAR, SVAR, VECM, tehnici bayesiene; identificarea și eliminarea corelației în serie, a multicolinearității și heteroscedasticității din modele, etc.);
    - Conceptele statistice (inclusiv proprietățile necesare ale estimatorilor statistici; tipologia distribuțiilor probabilistice; corelație; coeficient de corelație; varianță; covarianță; tipologia mediilor; metodele de netezire, extrapolare, filtrare, ajustare sezonieră și de conversie a frecvenței a seriilor de timp; cointegrarea seriilor de timp; componentele seriilor de timp; funcția de auto-corelare și de auto-corelare parțială; staționaritatea seriilor de timp, etc.);
  3.2. Cadrul normativ în domeniul economic (în special cel cu implicații asupra politicii monetare);
 4. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator;
 5. Cunoașterea utilizării aplicațiilor de calcul numeric și analiză statistică (inclusiv Matlab, Eviews, Demetra);
 6. Cunoașterea limbii române la nivel foarte avansat;
 7. Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;
 8. Abilități: Comunicare verbală și în scris eficientă; Întocmire a documentelor oficiale; Luare de decizii; Învățare și dezvoltare continuă; Lucru în echipă, Gândire critică; Rezolvare a problemelor; Investigare; Creativitate.
 9. Atitudini: Integritate; Responsabilitate; Profesionalism; Orientare către rezultate; Credibilitate; Perseverență.

 

Principalele atribuții:

 • Dezvoltă instrumentarul de prognoză pe termen mediu a inflației;
 • Elaborează prognoza pe termen mediu a inflației;
 • Dezvoltă instrumentarul de analiză și prognoză ale mediului extern;
 • Elaborează analiza și prognoza mediului extern;
 • Examinează documente și corespondența BNM în limita competenței secției;
 • Elaborează acte în limita competenței secției.
 • Recomandăm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

 

Termen-limită extins:

  - 22 decembrie 2017.

 

Recomandăm studierea bibliografiei recomandate înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografia recomandată:

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu;
 • Rapoartele asupra inflației;
 • Manuale de teorie economică, teorie statistică, statistică social-economică, econometrie, monedă și credit.

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau depuneți CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Prioritate se va acorda persoanelor cu studii postuniversitare.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și