• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.10.2017

Post vacant: Economist principal, Secţia cercetări, analize, publicaţii, Direcţia statistica conturilor internaționale, Departamentul raportări și statistică (perioadă determinată)

Anunț repetat

 

Secţia cercetări, analize, publicaţii a Direcţiei statistica conturilor internaționale se ocupă cu elaborarea materialelor analitice la subiectul sectorului extern al economiei naționale, raportarea datelor statistice către organizații naționale și internaționale (precum FMI, Eurostat etc.), actualizarea bazei de date online a BNM privind statistica conturilor internaționale etc.

 

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii şi calificări:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic (preferabil statistică, finanțe sau relații economice internaționale) cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Bune abilități de analiză economică, înțelegerea tendințelor și politicilor economice din Republica Moldova și internaționale;
 3. Abilități excelente de comunicare în scris, capacitatea de a produce materiale analitice bine articulate;
 4. Cunoașterea generală a principiilor și practicilor statistice, a sistemului statistic național, a conturilor internaționale;
 5. Cunoașterea limbii române și ruse, cunoașterea limbii engleze la un nivel avansat (minim B2);
 6. Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competențe comportamentale:

 1. Autonomie, responsabilitate, capacitate de respectare a termenelor limită;
 2. Spirit de inițiativă și de soluționare a problemelor;
 3. Atenție la detalii, acuratețe;
 4. Amabilitate, adaptabilitate, capacitatea de a lucra în echipă și într-un mediu divers..

 

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Studii de masterat;
 2. Experiență de lucru într-o instituție financiară, statistică, științifică, think-tank;
 3. Posedarea metodelor analitice cantitative și a tehnicilor de modelare;
 4. Posedarea fluentă a limbii ruse și a limbii engleze (cel puțin la nivelul C1, în special exprimarea scrisă);
 5. Experiență de lucru cu aplicațiile moderne de vizualizare a datelor;
 6. Experiență de lucru cu aplicațiile de editare a publicațiilor (de tipul Miktex etc.).

 

Principalele atribuții:

 1. Contribuie la publicațiile subdiviziunii, în particular publicația trimestrială “Conturile internaţionale ale Republicii Moldova” și “Anuarul statistic al conturilor internaționale ale Republicii Moldova”;
 2. Participă la elaborarea Raportului anual al BNM, compartimentele: „Conturile internaționale ale Republicii Moldova” şi „Evoluția și structura datoriei externe”;
 3. Elaborează diverse materiale analitice, informative și metodologice, în limba română și engleză;
 4. Colectează și analizează date și informații socio-economice dintr-o varietate de surse;
 5. Actualizează compartimentele relevante ale bazei de date interactive a BNM;
 6. Înaintează propuneri în vederea perfecţionării metodelor de analiză şi compilare a conturilor internaţionale, participă la actualizarea lor;
 7. Examinează și propune îmbunătățiri la proiecte de politici economice, programe, inițiative legislative;
 8. Participă la dezvoltarea sistemului informațional de colectare și prelucrare a statisticii conturilor internaţionale

 

Termen-limită extins:

- 2 noiembrie 2017.

 

Vă rugăm să consultați bibliografia recomandată înainte de a aplica la concurs:

Bibliografie recomandată:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 412 din 09.12.2004;
 3. Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene din 11.03.2009;
 4. Codul de practici al statisticilor europene, ediția din 28.09.2011;
 5. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;
 6. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională (BNM, 2016)

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).