• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.02.2001

Hotărîrea CA al BNM nr.14 din 25 ianuarie 2001 privind modul de stabilire a ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung

Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.11-13/44 din 01.02.2001

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.14
din 25 ianuarie 2001

privind modul de stabilire a ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung

În scopul stabilirii periodice a ratei de bază la credite pe termen lung acordate de Banca Naţională, în baza art.2 şi 11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei,

S-A HOTĂRÎT:

1. Rata de bază la creditele pe termen lung (mai mult de 5 ani) acordate de Banca Naţională a Moldovei se determină în baza nivelului mediu al inflaţiei pentru ultimii 5 ani precedenţi lunii de calcul, diminuată sau majorată cu marja stabilită de Consiliul de administraţie al BNM în dependenţă de tendinţa nivelului inflaţiei şi condiţiile pieţei de credit.
[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.37 din 16.02.06, în vigoare 24.02.06]

2. Departamentul operaţiuni de piaţă va asigura executarea prezentei hotărîri, determinînd trimestrial, iar la necesitate mai frecvent rata de bază a Băncii Naţionale la creditele pe termen lung, cu aprobarea la Consiliul de administraţie şi publicarea ulterioară în presă.
[Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.37 din 16.02.06, în vigoare 24.02.06]

3. Departamentul politică monetară şi cercetări va asigura prezentarea în termen a informaţiei necesare Departamentului operaţiuni de piaţă în scopul îndeplinirii hotărîrii în cauză.
[Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.37 din 16.02.06, în vigoare 24.02.06]

4. Din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă hotărîrile Consiliului de administraţie nr.352 din 25.11.1998, nr.54 din 17.03.1999 şi nr.285 din 28.10.1999.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Leonid TALMACI

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și