• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Aureliu Cincilei, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 608;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Rata inflației

Ritmul anual al inflaţiei în luna august 2016 a constituit 3.6 la sută.

Ultima rundă de prognoză plasează rata inflației medii anuale pentru anii 2016 și 2017 la nivelul de 6.7 la sută și, respectiv, 4.4 la sută.

Ratele de schimb (curs valutar)

 • USD 19.7937
 • EUR 22.2323
 • UAH 0.7616
 • RON 4.9951
 • RUB 0.3091
1 USD = 19.7937 MDL
Sorry, there are no data

Ratele dobânzilor

04.07.2016 - până astăzi
 • Rata de bază10.00%
 • Depozite overnight7.00%
 • Credite overnight13.00%

Rata de bază se aprobă în calitate de rată de referinţă pentru principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt. Facilitatea de depozit şi facilitatea de creditare se înscriu într-un coridor simetric de ±3 p.p. faţă de rata de bază.

Se menține rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 10.0 la sută anual.

Rata medie anuală a inflației IPC, conform rundei curente de prognoză, va înregistra o tendință de diminuare până la sfârșitul anului 2016, după care va urma o stabilizare în jurul țintei de 5 la sută anual. În medie, inflația va atinge nivelul de 6.7 la sută în anul curent și de 4.4 la sută în anul viitor.

Banca Națională informează despre creditele de urgență acordate către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., precum și despre recuperarea mijloacelor bănești de către bănci în cadrul procesului de administrare specială și lichidare a băncilor respective.

Calendar de diseminare a datelor

26.09.2016

Băncile licențiate din RM

Băncile licențiate activează pe piață liber și independent față de orișice persoană, inclusiv faţă de BNM, de Guvern şi de alte autorităţi ale administraţiei. BNM doar le licențiază, supraveghează și reglementează activitatea.

La 22.09.2016 și 23.09.2016, Banca Națională a confirmat în funcție de membri ai Consiliului de Administrație al B.C. „VICTORIABANK” S.A. pe dnii Andrei Cojocaru și Prisăcaru Ion. Astfel, Consiliului de Administrație al B.C. „VICTORIABANK” S.A. este funcțional și poate activa în regim normal.

În luna august 2016, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 159.5 la sută, comparativ cu 147.7 la sută în luna iulie 2016.

Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

În luna august 2016, baza monetară s-a majorat cu 1133.4 mil. lei (3.7 la sută) față de luna iulie 2016 și a constituit 32034.2 mil. lei.

Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în moneda naţională în luna august 2016 a constituit 13.70 la sută, diminuându-se cu 0.84 puncte procentuale faţă de perioada similară a anului precedent.

Prețul la metalele prețioase

 • XAU 851.8931
 • XAG 12.6131
Sorry, there are no prices.

Preţurile la aur şi argint reprezintă preţurile exprimate în lei moldoveneşti al unui gram de aur fin şi al unui gram de argint fin. Citeşte mai mult


Completarea chestionarului are loc în baza benevolă şi anonimă lunar şi / sau trimestrial.

Vezi mai mult